Hotline: 0908 561 228 - 0944 977 229
bất động sản khu vực Hải Dương
icon-dientich Diện tích : 2200
icon-diachi Địa điểm: Bình Giang
icon-ngaydang Ngày đăng: 25/04/2019
46ng/m2
icon-dientich Diện tích : 2500
icon-diachi Địa điểm: Gia Lộc
icon-ngaydang Ngày đăng: 24/04/2019
51ng/m2
icon-dientich Diện tích : 11000
icon-diachi Địa điểm: Bình Giang
icon-ngaydang Ngày đăng: 04/06/2019
46 ng/m2
icon-dientich Diện tích : 1820
icon-diachi Địa điểm: Bình Giang
icon-ngaydang Ngày đăng: 24/05/2019
50 ngan/m2
icon-dientich Diện tích : 1205
icon-diachi Địa điểm: Hải Dương
icon-ngaydang Ngày đăng: 23/04/2019
80 triêu/tháng
icon-dientich Diện tích : 3610
icon-diachi Địa điểm: Bình Giang
icon-ngaydang Ngày đăng: 16/05/2019
50ng/m2
icon-dientich Diện tích : 5490
icon-diachi Địa điểm: Bình Giang
icon-ngaydang Ngày đăng: 03/12/2018
58000 ng/m2
icon-dientich Diện tích : 10005
icon-diachi Địa điểm: Kim Thành
icon-ngaydang Ngày đăng: 31/10/2018
58ng/m2
icon-dientich Diện tích : 5050
icon-diachi Địa điểm: Kim Thành
icon-ngaydang Ngày đăng: 30/10/2018
58ng/m2
icon-dientich Diện tích :
icon-diachi Địa điểm: Hải Dương
icon-ngaydang Ngày đăng: 20/11/2018
50000
icon-dientich Diện tích :
icon-diachi Địa điểm: Chí Linh
icon-ngaydang Ngày đăng: 06/11/2018
35000
icon-dientich Diện tích : 2005
icon-diachi Địa điểm: Bình Giang
icon-ngaydang Ngày đăng: 20/09/2018
40000
icon-dientich Diện tích : 2002
icon-diachi Địa điểm: Kim Thành
icon-ngaydang Ngày đăng: 15/09/2018
47000
icon-dientich Diện tích : 850
icon-diachi Địa điểm: Cẩm Giàng
icon-ngaydang Ngày đăng: 14/09/2018
55000
icon-dientich Diện tích : 3505
icon-diachi Địa điểm: Hải Dương
icon-ngaydang Ngày đăng: 12/09/2018
25000
Công cụ tìm kiếm
Tin tức
Dự án nổi bật
Nạp tiền vào tài khoản

Đăng ký nhận tin

Để nhận được những đợt khuyến mãi giảm giá lớn từ Danh Tính, mời bạn hãy gửi Email của bạn cho chúng tôi

Kết nối với chúng tôi: Youtube G+ twitter Facebook MXH