Hotline: 0908 561 228 - 0944 977 229
bất động sản khu vực Bắc Ninh
icon-dientich Diện tích : 810
icon-diachi Địa điểm: Thuận Thành
icon-ngaydang Ngày đăng: 04/07/2019
58ng/m2
icon-dientich Diện tích : 5004
icon-diachi Địa điểm: Yên Phong
icon-ngaydang Ngày đăng: 27/05/2019
89ngàn/m2
icon-dientich Diện tích : 30000
icon-diachi Địa điểm: Thuận Thành
icon-ngaydang Ngày đăng: 20/05/2019
2,6 triêu/m2
icon-dientich Diện tích : 4010
icon-diachi Địa điểm: Quế Võ
icon-ngaydang Ngày đăng: 26/01/2019
58ng/m2
icon-dientich Diện tích : 1715
icon-diachi Địa điểm: Thuận Thành
icon-ngaydang Ngày đăng: 05/01/2019
45ng/m2
icon-dientich Diện tích : 5050
icon-diachi Địa điểm: Thuận Thành
icon-ngaydang Ngày đăng: 02/10/2018
16 tỷ
icon-dientich Diện tích : 20005
icon-diachi Địa điểm: Quế Võ
icon-ngaydang Ngày đăng: 01/11/2018
1.350.ty
icon-dientich Diện tích : 25000
icon-diachi Địa điểm:
icon-ngaydang Ngày đăng: 19/10/2018
1.280 triêu
icon-dientich Diện tích : 1890
icon-diachi Địa điểm: Thuận Thành
icon-ngaydang Ngày đăng: 11/10/2018
45ng/m2
icon-dientich Diện tích : 4080
icon-diachi Địa điểm: Quế Võ
icon-ngaydang Ngày đăng: 06/10/2018
45ng/m2
icon-dientich Diện tích : 5080
icon-diachi Địa điểm: Thuận Thành
icon-ngaydang Ngày đăng: 03/10/2018
8.12 ty
icon-dientich Diện tích : 1655
icon-diachi Địa điểm: Thuận Thành
icon-ngaydang Ngày đăng: 28/09/2018
50 triêu/tháng
icon-dientich Diện tích : 8010
icon-diachi Địa điểm: Quế Võ
icon-ngaydang Ngày đăng: 18/02/2019
58000
icon-dientich Diện tích : 1005
icon-diachi Địa điểm: Quế Võ
icon-ngaydang Ngày đăng: 16/02/2019
58000
icon-dientich Diện tích : 2005
icon-diachi Địa điểm: Quế Võ
icon-ngaydang Ngày đăng: 30/01/2019
58000
icon-dientich Diện tích : 1010
icon-diachi Địa điểm: Thuận Thành
icon-ngaydang Ngày đăng: 19/12/2018
58000
icon-dientich Diện tích : 795
icon-diachi Địa điểm: Thuận Thành
icon-ngaydang Ngày đăng: 18/11/2018
70000
Công cụ tìm kiếm
Tin tức
Dự án nổi bật
Nạp tiền vào tài khoản

Đăng ký nhận tin

Để nhận được những đợt khuyến mãi giảm giá lớn từ Danh Tính, mời bạn hãy gửi Email của bạn cho chúng tôi

Kết nối với chúng tôi: Youtube G+ twitter Facebook MXH